تبلیغات
هدایت و آرامش - ماجرای درخت کدو و حضرت یونس

هدایت و آرامش

کسی را که خدا هدایت کند هرگز گمراه نخواهد شد.

 

ماجرای درخت کدو و حضرت یونس

 

نوشته شده توسط:قدرت اله تقی بیگلو

ماجرای درخت کدو و حضرت یونس

مقدمه

طبیعت، نخستین اسباب دنیوی تجلی ساحت الهی برای انسان است. در این میان کمتر چیزی است که بتواند زودتر از درخت، اندیشه کمال را به ذهن آورد، زیرا درخت شاخه‌های به بیرون و بالا متوجه است، کمال آن بسته نیست، بلکه باز است. قرآن مجید همین مثل را برای خود یعنی کلمه طیبه را به کار می‌برد، زیرا خود بهترین کلام است. سخن پاک (کلمه طیبه) چون درختی پاک (شجره طیبه) است که ریشه‌اش در زمین استوار و شاخه‌هایش در آسمان است و به فرمان خدا هر زمان میوه خود را می‌دهد. در آیات قرآنی استفاده از واژه درخت در تعابیر و مفاهیم مختلفی به کار رفته است.

حضرت یونس(ع)پس از بلعیده شدن توسط ماهی و زندگی در آنجا به مدت چند روز،به امر خداوند به ساحل افکنده شد. و لیکن به علت ضعف جسمانی که به علت بودن در شکم ماهی پیداکرده بود،به فرمان الهی درختی سایه افکن بر بالای سراو روییده تا وی از آن تناول کند و هستی تحلیل‌رفته‌اش را بازیابد

بررسی کلمه «شجر» در قرآن

در قرآن کریم در اکثر موارد از درخت با واژه «شجر» یاد شده است. واژه شجر در حقیقت به معنای «هرچه از روییدنی‌ها که تنه دارد» ،می‌باشد. علاوه بر این در قرآن الف«شجر و تنازع»نیز استفاده شده است؛چنان که در آیه 65سوره مبارکه نساء می‌خوانیم:(فلا وربک لایومنون حتی یحکموک فیما شجربینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجاً مما قضیت و یسلموا تسلیماً) پس چنین نیست که اگر مردم رسالت تو را تصدیق کنند مۆمن باشند؛به پروردگارت سوگند تا آنان تو را در آنچه میانشان مایه اختلاف است داور نسازند، آنگاه از داوری تو در خود هیچ‌گونه احساس دل‌تنگی نکنند و کاملاً تسلیم حکم تو نباشند،مۆمن نخواهد بود. در این مورد نیرکلمه«شجر»با معنای درخت قرابت دارد.چرا که منازعه را از آن جهت مشاجره می‌نامند که سخن دو خصم مثل برگ و شاخه درخت درهم می‌آمیزد .ولی به طور کلی واژه شجر با اشکال مختلف بارها در قرآن مورد استفاده قرار گرفته است.که هر کدام بیان کننده صفات متنوع و ویژگی‌های مختلف آن می‌باشد.مثلاً در سوره یس در بحث بسیار مهم آفرینش و حیات بازپسین،خداوند پدید آمدن آتش را از درخت سبز به عنوان پدیده‌ای شگفت و عبرت آموز نقل می‌کند امام فخر رازی می‌گوید:«آتش در دل درخت،همانند شعله حیات در پیکر انسان است و خداوند آفرینش آتش و ذکر آتش در درخت را به عنوان مقدمه‌ای برای آفرینش بزرگ خود بیان کرده است». همچنین در آیه 30سوره قصص می‌خوانیم:«پس چون به آتش رسید،از جانب راست وادی در آن جایگاه مبارک،از آن درخت ندا آمد که :ای موسی،منم،پروردگار جهانیان»و در آیه 20سوره مۆمنون داریم:«از طور سینا درختی بر می‌آید که روغن و نان خورشتی برای خورندگان است».موارد استفاده درخت در قرآن در سوره‌های مختلف،متفاوت است .در برخی سوره‌ها درخت به عنوان نشانه‌ای در قدرت خداوند به‌کاررفته است.همچنین درخت نقش مهمی را در زندگی انبیاء به عهده داشته است.علاوه بر آن یک سری از درختان به عنوان درختان بهشتی و درختان دوزخی و درختان دنیوی در قرآن به‌کاررفته اند.اجزای مختلف درخت شامل ساقه،برگ ،شاخه و درختان میوه مانند درخت خرما،انگور،انار،زیتون و درخت سدر بارها به عنوان نشانه‌های مختلف در قرآن به‌کاررفته اند.

درخت کدو

 

نقش درخت در زندگی پیامبران (ع) و ائمه معصومین (س)

در آیات قرآن، دربیان حوادث زندگی 5 نفر از پیامبران الهی به نقش درخت اشاره شده است. 

1. شجره ممنوعه در زندگی حضرت آدم (ع) :

درخت در زندگی حضرت آدم(ع) نقش به سزایی داشته است و در آیات مختلف قرآن به کرات به داستان حضرت آدم و شجره ممنوعه اشاره شده است. در آیه 35سوره بقره می‌خوانیم:«ای آدم! آرام گیر،خود و جفتت در بهشت و بخورید از نعمت‌های آن فراوان هر جا که خواهید و نباید که نزدیک شوید.به این درخت که از ستمکاران خواهید شد» همچنین در آیات 20تا22 سوره اعراف می‌خوانیم:«پس ابلیس آن دورا وسوسه کرد و آن‌ها را به خوردن از آن درخت فرا خواند تا شرم گاه‌هایشان را که برایشان پوشانده شده بود،برایشان نمایان سازد و گفت:پروردگارتان ما را از این درخت منع کرد تا جاودانه نگردید و برای آن دو سوگند یاد کرد و آن‌ها را به درخت رسانید و آن دو از آن چشیدند و خود را با برگ‌هایش پوشاندند و پروردگارشان آن دو را ندا داد که آیا شما را از آن حق باز نداشتم».و به همین صورت در آیه 120 سوره طه داریم:«پس آدم و حوا از آن درخت تناول کردند.به این جهت زشتی در نظرشان پدید ارشد و خواستند تابه ساتری از برگ درخت خود را بپوشانند و آدم نافرمانی خدا کرد و گمراه شد».از این آیات در می‌یابیم که درخت نقش اساسی در زندگی حضرت آدم داشته،به طوری که تناول از آن موجب اخراج از بهشت و تغییر نحوه زندگی وی شده است. 

2. درخت هستی‌بخش برای حضرت یونس (ع) :

حضرت یونس(ع)پس از بلعیده شدن توسط ماهی و زندگی در آنجا به مدت چند روز،به امر خداوند به ساحل افکنده شد. و لیکن به علت ضعف جسمانی که به علت بودن در شکم ماهی پیداکرده بود،به فرمان الهی درختی سایه افکن بر بالای سراو روییده تا وی از آن تناول کند و هستی تحلیل‌رفته‌اش را بازیابد. چنانچه در آیه 145سوره صافات می‌خوانیم :«باز یونس را از بطن ماهی به صحرای خشکی افکندیم درحالی‌که بیمار و ناتوان بود و در آن صحرا بر او درخت کدو رویاندیم.»

3. درخت رسالت حضرت موسی (ع) :

حضرت موسی که در جستجوی یافتن پناه گاهی برای خود و خانواده‌اش است،به کوه طور رفته و در آنجا خداوند از و رای درختی با وی صحبت می‌کند واو را به رسالت مبعوث می‌گرداند .چنانچه در آیه 30سوره قصص داریم:«چون موسی به آن آتش نزدیک شد به او از جانب وادی ایمن در آن بارگاه مبارک از آن درخت مقدس ندایی رسید که‌ای موسی هوش دار که منم خدای یکتا،پروردگار جهانیان». 

4. نقش درخت خرما به هنگام وضع حمل حضرت مریم (ع) :

حضرت مریم به هنگام تولد حضرت عیسی(ع)، به خواست خداوند به کنار درخت خرمایی می‌رود و از آن تغذیه می‌کند.در آیات 22تا25سوره مریم می‌خوانیم«پس مریم به آن پسر بار برداشت و به جایی دور خلوت گزید،آنگاه که شورا درد زاییدن فرا رسید زیر شاخ درخت خرمایی رفت و از شدت حزن و اندوه با خود می‌گفت ای کاش من پیش از این مرده بودم و از صحنه روزگار به کلی نامم فراموش شده بود،از زیر آن درخت(فرزندش عیسی)او را ندا کرد که غمگین نباش که خدای تو،از زیر قدم تو چشمه آبی جاری کرد،ای مردم شاخ درخت را تکان ده تا از آن برای تو رطب تازه فرو ریزد». 

5. بیعت رسول اکرم (ص) با مسلمانان در زیر درخت حدیبیه:

در آیه 18 سوره فتح داریم: «خداازمۆمنان که زیر درخت حدیبیه با تو بیعت کردند به حقیقت خشنود گشت و از وفا و خلوص قلبی آن‌ها آگاه بود که وقار و اطمینان کامل برایشان نازل فرمود و به فتحی نزدیک پاداش داد» .

نقش درخت در نمایان کردن قدرت خداوند

درخت یکی از آفریده‌های شگفت انگیز خداوند است که دقت در آن قدرت لایزال الهی را به تصویرمی کشد. در قرآن کریم وجود درختان به عنوان نشانه الهی مطرح می‌شود که می‌تواند قدرت پروردگار را در خلق چنین ارگانیسم پیچیده یا از یک بذر و نهال کوچک نشان دهد. چنانکه در آیه 60 سوره نمل داریم: آیا آن کیست که آسمان‌ها و زمین را خلق کرده و از آسمان برای شما باران می‌فرستد تا با آن درختان و باغ و بستان‌های شما را در کمال سبزی و خرمی می‌رویانیم. هرگز شما از پیش خود قادر به رویانیدن آن درختان نیستید، آیا با وجود خدای یکتا خدایی هست؟ لیکن ای مشرکان روی از خدا می‌گرداند. همچنین در آیه 10 و 11 سوره نحل آمده است: «اوست خدایی که آب را از آسمان فرو فرستاد که از آن بیاشامید و درختان پرورش دهید وهم زراعت‌های شما را از آب برویاند و درختان زیتون و خرما و از هرگونه میوه بپرورد. در این کار رحمت و قدرت الهی برای اهل فکرت پدیدار است» .در آیه 71و72سوره واقعه نیز جهت نمایان کردن قدرت خداوند آمده است:»آیا آتشی که روشن می‌کنید و می‌نگرید،آیا شما آن درخت را آفریدید یا ما آفریدیم؟»ونیز در آیه 68 سوره نحل خداوند قدرت خود را در رفتار زنبور عسل در کوه‌ها و درختان نشان می‌دهد و می‌فرماید:«.خدا به زنبورعسل وحی کرد که از کوه‌ها و درختان و سقف‌های رفیع منزل گیرد».

درخت تسبیح گوینده درگاه حق تعالی

تمامی مخلوقات خداوند به تسبیح و ذکر حمد الهی مشغولند. درختان نیز به عنوان دسته‌ای از مخلوقات به طور مداوم به تحمید الهی مشغولند، به طوری که در بسیاری از آیات قرآن به تسبیح و سجده درختان اشاره شده است. برای مثال در آیه 6 سوره الرحمن می‌خوانیم: «و گیاهان و درختان به سجده او سر به خاک نهاده‌اند.» و باز در آیه 18 سوره حج آمده است: «آیا مشاهده نکردی که هرچه در آسمان‌ها و هرچه در زمین است و خورشید و ماه و ستارگان و کوه‌ها و درختان و جنبندگان و بسیاری از آدمیان همه به سجده خدا مشغولند؟»

درخت و تمثیل در قرآن

قرآن بسیاری از موضوعات و مفاهیم عمیق را جهت فهم بهتر بندگان به صورت تمثیل بیان می کند و در برخی از آیات از درخت برای تمثیل بهره می‌جوید. برای مثال در آیات 24 تا 26 سوره ابراهیم می‌خوانیم: «آیا ندانسته‌ای که خداوند گواه به توحید را چگونه مثل زده است؟ او سخن پاک را به درختی پاک که ریشه‌اش در زمین استوار و شاخه‌هایش در آسمان است تشبیه کرده است. درختی که هرزمان میوه‌اش را به اذن خدا می‌دهد و خداوند برای مردم مثل‌ها می‌زند باشد که دریابند که نیکبختی آنان درگرو توحید و خدا پرستی است؛ و سخن پلید در مثل همچون درختی بی ریشه است که از روی زمین بر کنده شده و ثبات ندارد، جز شر و بدی ثمری به بار نمی‌آورد.» و در سوره نور نیز در آیه 35 می‌خوانیم: خداوند نور آسمان‌ها و زمین است. داستان نورش به مشکاتی ماند که در آن چراغی روشن باشد و آن چراغ در میان شیشه‌ای که تل الو آن گویی ستاره ایست درخشان و روشن از درخت مبارک زیتون که با آن که شرقی و غربی نیست، شرق و غرب بدان فروزان است. در آیه 60 سوره اسراء داریم: «وقتی را که به تو گفتیم خدا البته به همه مردم محیط است و ما رویایی را که به تو ارائه دادیم نبود جز برای آزمایش و امتحان مردم و درختی که به لعن در قرآن یاد شده و ما به ذکر این آیات عظیم آن‌ها را می‌ترسانیم» .در این آیه در حقیقت خداوند گروهی از آدمیان را به واسطه اعمال شیطانی به درختی تشبیه نموده که مورد نفرین و لعنت خداوند است.

درختان بهشتی

جنت که منزلگاه ابدی نیکوکاران است، همواره در قرآن به باغی پردرخت که نهرها از زیر درختانش جایست تشبیه شده است؛ و در اکثر آیه‌های قرآن به وجود درختان مصفا در بهشت تأکید شده است. چنانچه در آیه 23 سوره ابراهیم داریم: «آنان که به خدا ایمان آورده و عمل صالح کردند در بهشت‌هایی برده می‌شوند که از زیر درختانش نهرها جایست» . همچنین در آیه 14سوره انسان می‌خوانیم:«و سایه درختان بهشتی بر سر آن‌ها و میوه‌هایش در دسترس و در اختیار آن‌هاست».در آیه 54سوره الرحمن پیرامون همین مطلب داریم:«درحالی‌که بهشتیان بر بسترهایی که حریر و استبرق آسترآنهاست تکیه زده‌اند و درختان بهشتی و محصولات آن‌ها نیز اشاره شده است. برای مثال در آیه 28 سوره واقعه و16 سوره نجم به درخت سدر و در آیه 68سوره الرحمن به درختان انار و خرما اشاره شده است .علاوه بر این در روایات اسلامی آمده که مهم‌ترین درخت بهشتی درخت طوبی است که تنه آن در منزل پیامبر اکرم(ص) و شاخه‌های آن در منزل مۆمنان است.

درختان جهنمی

در آیات قرآن همواره از درختی جهنمی به نام زقوم یاد می‌شود که مربوط به گناهکاران است. درخت زقوم در حقیقت درختی است که خداوند با قدرت خویش آن را از بن دوزخ می‌رویاند و دارای میوه ایست که خوراک گناهکاران در جهنم می‌باشد. خداوند در آیه 52 سوره واقعه می‌فرماید: «هان! شما ای گمراهان که منکر قیامت، از درخت زقوم تلخ دوزخ البته خواهید خورد» ؛و در آیه 62 سوره صافات می‌خوانیم :«درخت زقوم جهنم که آن درخت را با ما بلای جان ستمکاران عالم گردانیم. آن زقوم به حقیقت درختی است که از بن دوزخ برآید. میوه‌اش گویی سرهای شیاطین است.اهل دوزخ از آن درخت آن طور می‌خورند که شکم‌ها را پر سازند».هم چنین در آیه 43 سوره دخان می‌خوانیم:«همانا درخت زقوم جهنم قوت و غذای بدکاران است،که آن غذا در شکم‌هایشان چون مس گداخته در آتش می‌جوشد».buy cheap cialis no prescription
جمعه 16 آذر 1397 01:11 ب.ظ

Regards, I enjoy it.
only best offers 100mg cialis look here cialis order on line cialis coupon generic cialis cialis kaufen cialis bula cialis 10mg prix pharmaci cialis en 24 hora online prescriptions cialis generic cialis tadalafil
buy cheap cialis coupon
پنجشنبه 15 آذر 1397 06:00 ب.ظ

Thanks, Plenty of information!

cialis online holland cialis prezzo in linea basso cialis y deporte only best offers cialis use prezzo cialis a buon mercato tadalafilo generic cialis generic cialis pro prescription doctor cialis online cialis
buy cheap cialis no prescription
چهارشنبه 14 آذر 1397 10:19 ب.ظ

This is nicely expressed. .
cialis coupons cost of cialis per pill look here cialis order on line look here cialis order on line cialis generic availability generic cialis pill online cialis efficacit cialis coupon generic cialis pro generic cialis
Cialis canada
چهارشنبه 14 آذر 1397 07:18 ق.ظ

You actually reported this fantastically.
cialis cuantos mg hay online prescriptions cialis acquistare cialis internet cialis online tarif cialis france cialis vs viagra cialis 100 mg 30 tablet cialis prezzo in linea basso cialis kamagra levitra buy cialis online
Buy cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 07:51 ب.ظ

Wonderful facts. Thank you!
tadalafil 5 mg cialis pharmacie en ligne order cialis from india safe site to buy cialis online cialis kamagra levitra link for you cialis price cialis uk next day cialis 100mg suppliers generic cialis in vietnam when will generic cialis be available
buy cialis no rx
سه شنبه 13 آذر 1397 08:52 ق.ظ

Truly a good deal of superb facts!
achat cialis en itali prezzo di cialis in bulgaria cialis 20 mg effectiveness cialis farmacias guadalajara precios cialis peru cialis soft tabs for sale cialis cuantos mg hay cialis side effects dangers generic cialis levitra enter site 20 mg cialis cost
buy cialis pills online
دوشنبه 12 آذر 1397 08:59 ب.ظ

Thanks a lot! I like it.
buy online cialis 5mg fast cialis online cialis generique fast cialis online bulk cialis cialis efficacit we recommend cialis info cost of cialis cvs look here cialis cheap canada cialis rezeptfrei
buy generic cialis online
دوشنبه 12 آذر 1397 08:27 ق.ظ

Nicely put. Thank you.
generico cialis mexico cost of cialis cvs generic cialis with dapoxetine only best offers 100mg cialis cialis prices in england tadalafil generic cialis 5 effetti collaterali click here cialis daily uk prescription doctor cialis cialis generic availability
buy cialis uk
یکشنبه 11 آذر 1397 08:30 ب.ظ

Kudos! Fantastic stuff.
order generic cialis online cialis 5 mg funziona cialis lilly tadalafi cialis arginine interactio cialis lilly tadalafi purchase once a day cialis brand cialis generic how do cialis pills work cialis generika in deutschland kaufen viagra vs cialis vs levitra
buy cialis pills
یکشنبه 11 آذر 1397 07:52 ق.ظ

You actually suggested that adequately.
cialis super kamagra cialis soft tabs for sale cialis patent expiration only best offers 100mg cialis cialis tablets cialis 5 mg buy comprar cialis navarr viagra vs cialis vs levitra does cialis cause gout we like it cialis price
buy tadalafil online
شنبه 10 آذر 1397 08:42 ب.ظ

Nicely put, Thank you!
tadalafil generic viagra vs cialis cialis herbs cialis for sale south africa cialis generic cialis generico postepay cialis wir preise order cialis from india where to buy cialis in ontario tadalafil 20 mg
buy cialis medication
شنبه 10 آذر 1397 07:34 ق.ظ

Kudos, Lots of stuff!

cialis 20 mg best price buying brand cialis online generic cialis review uk cialis daily reviews cialis sale online generic cialis 20mg tablets cialis generico online are there generic cialis cialis tablets for sale cialis 20mg prix en pharmacie
buy cialis medication
جمعه 9 آذر 1397 08:15 ب.ظ

Superb write ups, Thank you.
online prescriptions cialis cialis generic cialis generico in farmacia free generic cialis cialis uk next day does cialis cause gout click now cialis from canada how much does a cialis cost cialis 20 mg best price venta de cialis canada
buy tadalafil no prescription
جمعه 9 آذر 1397 08:24 ق.ظ

Truly many of wonderful knowledge.
viagra vs cialis cialis generic availability i recommend cialis generico cialis for bph cialis super acti tadalafil 20mg deutschland cialis online cialis patentablauf in deutschland cialis coupons printable cialis vs viagra
Cialis 20 mg
پنجشنبه 8 آذر 1397 09:18 ب.ظ

Amazing tons of very good knowledge.
sublingual cialis online estudios de cialis genricos discount cialis cialis canada cialis daily dose generic cialis savings card price cialis per pill low cost cialis 20mg cialis pills in singapore look here cialis order on line
Buy cialis online
پنجشنبه 8 آذر 1397 09:43 ق.ظ

Very good info. Cheers.
comprar cialis navarr cialis professional from usa ou trouver cialis sur le net cialis 20 mg brand cialis generic only now cialis 20 mg tadalafil generic cipla cialis online cialis coupons cialis 5 mg para diabeticos
buy cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 08:56 ب.ظ

You actually revealed this exceptionally well!
cialis daily cialis baratos compran uk cialis billig buying cialis in colombia comprar cialis 10 espa241a cialis purchasing we use it cialis online store female cialis no prescription dosagem ideal cialis cialis online
Online cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 09:09 ق.ظ

Wow tons of amazing material.
cialis preise schweiz the best site cialis tablets cialis generico in farmacia buying brand cialis online miglior cialis generico generic for cialis cialis sale online buy cialis sample pack cialis alternative recommended site cialis kanada
buy tadalafil online
چهارشنبه 11 مهر 1397 12:30 ب.ظ

Awesome advice. Many thanks!
price cialis best cialis tablets for sale dosagem ideal cialis cialis price thailand when can i take another cialis cialis diario compra prescription doctor cialis tadalafil cialis 5mg billiger cialis 5mg billiger
Buy cialis
دوشنبه 9 مهر 1397 10:24 ق.ظ

Seriously many of very good advice!
cialis canada precios cialis peru buy cialis online legal cialis mit grapefruitsaft cialis generico en mexico cialis sicuro in linea precios de cialis generico cialis sicuro in linea cialis billig generico cialis mexico
canadian medications, liraglutide
یکشنبه 1 مهر 1397 09:58 ق.ظ

Incredible a lot of valuable tips.
canadian medications by mail canada medication cost order canadian prescriptions online canadian medications list buy viagrow pro order canadian prescriptions online trust pharmacy of canada online pharmacies canada medication pharmacy reputable canadian prescriptions online
viagravipsale.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 06:45 ق.ظ

Kudos! An abundance of content!

cialis therapie cialis 5 mg para diabeticos precios de cialis generico cialis uk cialis flussig ou trouver cialis sur le net sublingual cialis online tadalafil 20 mg side effects of cialis cialis side effects
http://buycialisonla.com/
سه شنبه 13 شهریور 1397 03:45 ب.ظ

Thanks a lot. A lot of stuff!

buy generic viagra online cheap buy sildenafil online cheap buy cheap viagra canada buy cheap generic viagra buy viagra without prescription viagra from pharmacy generic viagra buy viagra in pharmacy buy viagra buy viagra with no prescription
cialisvus.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 01:20 ب.ظ

Truly all kinds of amazing tips!
cialis herbs cialis online holland cialis side effects dangers calis the best choice cialis woman what is cialis generico cialis mexico no prescription cialis cheap generic cialis levitra tesco price cialis
cialisvbuy.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 08:56 ب.ظ

Information certainly considered!!
opinioni cialis generico achat cialis en itali 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis italia gratis cialis coupons cialis savings card are there generic cialis tarif cialis france best generic drugs cialis cialis for bph
http://viabiovit.com/alternativen-zu-viagra-rezeptfrei.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 08:35 ق.ظ

This is nicely expressed! .
buy viagra online cheap uk buy generic viagra uk viagra buy usa how to get viagra cheap viagra cheap no prescription where to buy viagra without a prescription online pharmacy levitra vigara online pharmacy usa viagra viagra 100mg
cialis dosage
سه شنبه 23 مرداد 1397 12:13 ق.ظ

Reliable material. Thanks.
precios cialis peru when will generic cialis be available cialis 30 day trial coupon cialis farmacias guadalajara cialis rezeptfrei generico cialis mexico how to purchase cialis on line cialis professional yohimbe cialis dosage recommendations price cialis best
Cialis pills
دوشنبه 7 خرداد 1397 01:35 ب.ظ

Regards, Quite a lot of stuff!

order cialis from india cialis sans ordonnance cialis pills boards only best offers cialis use cialis tablets click here cialis daily uk prix cialis once a da prices for cialis 50mg price cialis per pill purchasing cialis on the internet
Viagra for daily use
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 09:30 ب.ظ

Wonderful posts. Many thanks.
buy generic viagra online buy viagra pills online how to get viagra cheap how to buy viagra online without prescription buy viagra no prescription how to get cheap viagra low price viagra buy viagra in pharmacy how to get viagra cheap buy online viagra
Cialis pills
جمعه 3 فروردین 1397 12:58 ق.ظ

This is nicely expressed! !
order cialis from india does cialis cause gout wow look it cialis mexico prices on cialis 10 mg we choice cialis uk trusted tabled cialis softabs prices for cialis 50mg cialis uk sublingual cialis online wow look it cialis mexico
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30